ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ENOZO

Ο κατασκευαστής εγγυάται την ορθή λειτουργία της συσκευής και των εξαρτημάτων φέρει μαζί για την περίοδο των 2 ετών και για τις χώρες εντός ΕΕ.

Εξαιρέσεις:

Ορισμένα μέρη της συσκευής τα οποία είναι αναλώσιμα και χρειάζεται να αλλάζονται τακτικά, ενδέχεται να μην καλύπτονται από την εγγύηση.
Η εγγύηση επίσης δεν ισχύει σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης, απόπειρα επισκευής ή αποσυναρμολόγησης της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αλλοιώσεις της συσκευής, φθορές από πτώση, φωτιάς, πλημμύρας ή λοιπών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επιπρόσθετα, η εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύει στις περιπτώσεις:

 • Μη πιστής εφαρμογής των οδηγιών χρήσης, φροντίδας και συντήρησης της συσκευής όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή.
 • Αφαίρεσης ή αλλοίωσης των σειριακών αριθμών & ετικετών που φέρει η συσκευή.
 • Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
 • Μηχανικών βλαβών.
 • Χρησιμοποίησης άλλων υγρών εκτός μόνο πόσιμου – καθαρού νερού βρύσης.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LED ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Σταθερό ΜΠΛΕ χρώμα – Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
 • ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα που αναβοσβήνει μια φορά – Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
 • ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα που αναβοσβήνει δύο φορές – Το δοχείο πρέπει να γεμίσει ξανά με νερό.
 • ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα που αναβοσβήνει τρεις φορές – Η μπαταρία χρειάζεται πλήρη φόρτιση.
 • ΚΟΚΚΙΝΟ & ΜΠΛΕ χρώμα που αναβοσβήνει δύο φορές – Σφάλμα λειτουργίας, επαναφορτίστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά. Αν το σφάλμα λειτουργίας επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στο Τηλ 210 2888 700.
 • ΑΛΛΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στο Τηλ 210 2888 700.